Coronatijd stimuleert tot slagvaardig reageren

Meta H.M. Diekstra, Stefan Sleijfer, Roelof W.F. van Leeuwen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageCorona time stimulates to respond decisively
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)16-19
Aantal pagina's4
TijdschriftPharmaceutisch Weekblad
Volume155
Nummer van het tijdschrift48
StatusGepubliceerd - 27 nov. 2020
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit