Correction: c-MET receptor as potential biomarker and target molecule for malignant testicular germ cell tumors

Katia Corano Scheri, Erica Leonetti, Luigi Laino, Vincenzo Gigantino, Luisa Gesualdi, Paola Grammatico, Mariano Bizzarri, Renato Franco, J Wolter Oosterhuis, Hans Stoop, Leendert H J Looijenga, Giulia Ricci, Angela Catizone

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Samenvatting

[This corrects the article DOI: 10.18632/oncotarget.25867.].

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)36049
Aantal pagina's1
TijdschriftOncotarget
Volume9
Nummer van het tijdschrift89
DOI's
StatusGepubliceerd - 13 nov. 2018
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Correction: c-MET receptor as potential biomarker and target molecule for malignant testicular germ cell tumors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit