Correction to "A local VE-cadherin and Trio-based signaling complex stabilizes endothelial junctions through Rac1" [J. Cell Sci., 128, (2015), 3041-3054]

Ilse Timmerman, Niels Heemskerk, Jeffrey Kroon, Antje Schaefer, Jos van Rijssel, Mark Hoogenboezem, Jakobus van Unen, Joachim Goedhart, Theodorus W.J. Gadella, Taofei Yin, Yi Wu, Stephan Huveneers, Jaap D. van Buul

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

23 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3514
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of Cell Science
Volume128
Nummer van het tijdschrift18
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit