Correction to: A suggestion to introduce the diagnosis of "diffuse midline glioma of the pons, H3 K27 wildtype (WHO grade IV)"

André O. von Bueren, Michael Karremann, Gerrit H. Gielen, Martin Benesch, Maryam Fouladi, Dannis G. van Vuurden, Sophie E.M. Veldhuijzen van Zanten, Lindsey M. Hoffman, Christof M. Kramm

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

2 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The citation of the original publication in PubMed contains an error. The seventh author name is wrongly cited.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)661
Aantal pagina's1
TijdschriftActa Neuropathologica
Volume136
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - okt. 2018

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Correction to: A suggestion to introduce the diagnosis of "diffuse midline glioma of the pons, H3 K27 wildtype (WHO grade IV)"'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit