Correction to: A suggestion to introduce the diagnosis of "diffuse midline glioma of the pons, H3 K27 wildtype (WHO grade IV)"

André O von Bueren, Michael Karremann, Gerrit H Gielen, Martin Benesch, Maryam Fouladi, Dannis G van Vuurden, Sophie E M Veldhuijzen van Zanten, Lindsey M Hoffman, Christof M Kramm

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Samenvatting

The citation of the original publication in PubMed contains an error. The seventh author name is wrongly cited.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)661
TijdschriftActa Neuropathologica
Volume136
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - okt. 2018

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Correction to: A suggestion to introduce the diagnosis of "diffuse midline glioma of the pons, H3 K27 wildtype (WHO grade IV)"'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit