Correction to: Long-Term Expansion of Murine Primary Hepatocyte Organoids

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)C1-C2
TijdschriftMethods in molecular biology (Clifton, N.J.)
Volume2544
DOI's
StatusGepubliceerd - 2022

Citeer dit