Correction to: Patients' and parents' perspective on the implementation of Patient Reported Outcome Measures in pediatric clinical practice using the KLIK PROM portal

Maud M. van Muilekom, Lorynn Teela, Hedy A. van Oers, Johannes B. van Goudoever, Martha A. Grootenhuis, Lotte Haverman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

2 Citaten (Scopus)

Samenvatting

In the original publication, Fig. 3 was published incorrectly. The correct version of Fig. 3 is provided in this correction. The original article has been corrected.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)255-256
Aantal pagina's2
TijdschriftQuality of Life Research
Volume31
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - jan. 2022

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Correction to: Patients' and parents' perspective on the implementation of Patient Reported Outcome Measures in pediatric clinical practice using the KLIK PROM portal'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit