Correction to: Postmortem computed tomography plus forensic autopsy for determining the cause of death in child fatalities (Pediatric Radiology, (2022), 10.1007/s00247-022-05406-7): Postmortem computed tomography plus forensic autopsy for determining the cause of death in child fatalities

Aladdin C. Speelman, Penelope C. Engel‑Hills, Lorna J. Martin, Rick R. van Rijn, Amaka C. Offiah

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

Samenvatting

The correct contact information for Lorna J. Martin is: 3Division of Forensic Medicine & Toxicology, Department of Pathology, Faculty of Health Sciences, University of Cape Town, Cape Town, South Africa The correct keywords are: Keywords Autopsy · Cause of death · Child fatalities · Children · Computed tomography · Forensic · Postmortem The original article has been corrected.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2655
Aantal pagina's1
TijdschriftPediatric Radiology
Volume52
Nummer van het tijdschrift13
DOI's
StatusGepubliceerd - dec. 2022
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Correction to: Postmortem computed tomography plus forensic autopsy for determining the cause of death in child fatalities (Pediatric Radiology, (2022), 10.1007/s00247-022-05406-7): Postmortem computed tomography plus forensic autopsy for determining the cause of death in child fatalities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit