Correction to: Postmortem computed tomography plus forensic autopsy for determining the cause of death in child fatalities (Pediatric Radiology, (2022), 52, 13, (2620-2629), 10.1007/s00247-022-05406-7)

Aladdin C. Speelman, Penelope C. Engel‑Hills, Lorna J. Martin, Rick R. van Rijn, Amaka C. Offiah

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2655
Aantal pagina's1
TijdschriftPediatric Radiology
Volume52
Nummer van het tijdschrift13
DOI's
StatusGepubliceerd - dec. 2022
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit