Correction to: Therapeutic drug monitoring of oral targeted antineoplastic drugs (European Journal of Clinical Pharmacology, (2021), 77, 4, (441-464), 10.1007/s00228-020-03014-8)

Anna Mueller-Schoell, Stefanie L. Groenland, Oliver Scherf-Clavel, Madelé van Dyk, Wilhelm Huisinga, Robin Michelet, Ulrich Jaehde, Neeltje Steeghs, Alwin D.R. Huitema, Charlotte Kloft

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

3 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Due to an error during production, some in-text and most of the in-table citations were not correctly displayed in the original previous online version of the article and have now been corrected. The original article has been corrected.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)465
Aantal pagina's1
TijdschriftEuropean Journal of Clinical Pharmacology
Volume77
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - apr. 2021
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Correction to: Therapeutic drug monitoring of oral targeted antineoplastic drugs (European Journal of Clinical Pharmacology, (2021), 77, 4, (441-464), 10.1007/s00228-020-03014-8)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit