Correction to: Unbound Plasma, Total Plasma and Whole-Blood Tacrolimus Pharmacokinetics Early After Thoracic Organ Transplantation (Clinical Pharmacokinetics, (2020), 59, 6, (771-780), 10.1007/s40262-019-00854-1)

Maaike A. Sikma, Erik M. Van Maarseveen, Claudine C. Hunault, Javier M. Moreno, Ed A. Van de Graaf, Johannes H. Kirkels, Marianne C. Verhaar, Jan C. Grutters, Jozef Kesecioglu, Dylan W. De Lange, Alwin D.R. Huitema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

Samenvatting

In this article the legend for Fig. 4 was inadvertently published as “Simulations of different hematocrit values with a fixed whole-blood concentration of 9 ng/mL. On the y-axis, the unbound tacrolimus plasma concentrations are plotted against haematocrit”. It should have been “Simulations of different hematocrit values with a fixed whole-blood concentration of 10 ng/mL. On the y-axis, the unbound tacrolimus plasma concentrations are plotted against haematocrit”.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)589
Aantal pagina's1
TijdschriftClinical Pharmacokinetics
Volume61
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - apr. 2022
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Correction to: Unbound Plasma, Total Plasma and Whole-Blood Tacrolimus Pharmacokinetics Early After Thoracic Organ Transplantation (Clinical Pharmacokinetics, (2020), 59, 6, (771-780), 10.1007/s40262-019-00854-1)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit