Correspondence to Gripp et al. nephroblastomatosis or Wilms tumor in a fourth patient with a somatic PIK3CA mutation

Floor A M Postema, Saskia M J Hopman, Matthew A Deardorff, Johannes H M Merks, Raoul C Hennekam

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

10 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2293-2295
Aantal pagina's3
TijdschriftAmerican journal of medical genetics. Part A
Volume173
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - mei 2017
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit