Cortical basis for dichotic pitch perception in developmental dyslexia

Marita Partanen, Kevin Fitzpatrick, Burkhard Mädler, Dorothy Edgell, Bruce Bjornson, Deborah E. Giaschi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cortical basis for dichotic pitch perception in developmental dyslexia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Kunst en humaniteit

Medicijnen en Levenswetenschappen

Sociale wetenschappen