Cost-effectiveness of rule-based immunoprophylaxis against respiratory syncytial virus infections in preterm infants

on behalf of the Dutch RSV Neonatal Network

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

22 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cost-effectiveness of rule-based immunoprophylaxis against respiratory syncytial virus infections in preterm infants'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen