Cost-effectiveness of treatment of childhood acute lymphoblastic leukemia with chemotherapy only: The influence of new medication and diagnostic technology

Raphaële R.L. Van Litsenburg, Carin A. Uyl-de Groot, Hein Raat, Gertjan J.L. Kaspers, Reinoud J.B.J. Gemke

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

26 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cost-effectiveness of treatment of childhood acute lymphoblastic leukemia with chemotherapy only: The influence of new medication and diagnostic technology'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen