Counting mitoses: SI(ze) matters!

Ian A. Cree, Puay Hoon Tan, William D. Travis, Pieter Wesseling, Yukako Yagi, Valerie A. White, Dilani Lokuhetty, Richard A. Scolyer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

60 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Counting mitoses: SI(ze) matters!'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen