COVID-19: how will this impact children with cancer, now and in the future?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditoriaal

14 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)527-529
Aantal pagina's3
TijdschriftExpert Review of Anticancer Therapy
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit