COVID-19 - Impact on Childhood Haematology Patients

Tom F W Wolfs, Andishe Attarbaschi, Adriana Balduzzi, Maria Ester Bernardo, Simon Bomken, Arndt Borkhardt, Jean-Pierre Bourquin, Carlo Dufour, Andrew Gennery, John Grainger, Henrik Hasle, Ondrej Hrusak, Shai Izraeli, Francoise Mechinaud, Jan Trka, Josef Vormoor

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e465
TijdschriftHemaSphere
Volume4
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - okt. 2020

Citeer dit