Creating a data commons: The INternational Soft Tissue SaRcoma ConsorTium (INSTRuCT)

for the INternational Soft Tissue SaRcoma ConsorTium (INSTRuCT)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

4 Citaten (Scopus)

Samenvatting

In this article, we will discuss the genesis, evolution, and progress of the INternational Soft Tissue SaRcoma ConsorTium (INSTRuCT), which aims to foster international research and collaboration focused on pediatric soft tissue sarcoma. We will begin by highlighting the current state of clinical research for pediatric soft tissue sarcomas, including rhabdomyosarcoma and non-rhabdomyosarcoma soft tissue sarcoma. We will then explore challenges and research priorities, describe the development of INSTRuCT, and discuss how the consortium aims to address key research priorities.

Originele taal-2Engels
Artikelnummere29924
Pagina's (van-tot)e29924
TijdschriftPediatric Blood and Cancer
Volume69
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - nov. 2022

Trefwoorden

  • data aggregation
  • pediatrics
  • sarcoma

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Creating a data commons: The INternational Soft Tissue SaRcoma ConsorTium (INSTRuCT)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit