Creating a data commons: The INternational Soft Tissue SaRcoma ConsorTium (INSTRuCT)

for the INternational Soft Tissue SaRcoma ConsorTium (INSTRuCT)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Creating a data commons: The INternational Soft Tissue SaRcoma ConsorTium (INSTRuCT)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen