Cross-sectional and longitudinal association between homocysteine, vitamin B12 and physical performance in older persons

N. M. Van Schoor, K. M.A. Swart, S. M.F. Pluijm, M. Visser, S. Simsek, Y. Smulders, P. Lips

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

40 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cross-sectional and longitudinal association between homocysteine, vitamin B12 and physical performance in older persons'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen