Cryptic initiation sequence revealed [6]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)417-418
Aantal pagina's2
TijdschriftNature
Volume343
Nummer van het tijdschrift6257
DOI's
StatusGepubliceerd - 1990
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit