Cryptococcal meningitis in a child with acute lymphoblastic leukemia [2]

Annelies M.C. Mavinkurve-Groothuis, Jos P.M. Bokkerink, Paul E. Verweij, Anjo J.P. Veerman, Peter M. Hoogerbrugge

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)576
Aantal pagina's1
TijdschriftPediatric Infectious Disease Journal
Volume22
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jun. 2003
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit