Cryptorchid testicular tumour presenting as an acute abdomen in an infant

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)130
Aantal pagina's1
TijdschriftPediatric radiology
Volume41
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - apr. 2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit