Cure trends in acute lymphoblastic leukemia: Is it time for a revised concept of cure?

Christian Michel Zwaan, Richard Sposto

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditoriaal

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)655-656
Aantal pagina's2
TijdschriftHaematologica
Volume98
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - mei 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit