Current techniques in postmortem imaging with specific attention to paediatric applications

Tessa Sieswerda-Hoogendoorn, Rick R. Van Rijn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

48 Citaten (Scopus)

Samenvatting

In this review we discuss the decline of and current controversies regarding conventional autopsies and the use of postmortem radiology as an adjunct to and a possible alternative for the conventional autopsy. We will address the radiological techniques and applications for postmortem imaging in children.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)141-152
Aantal pagina's12
TijdschriftPediatric Radiology
Volume40
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - feb. 2010
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Current techniques in postmortem imaging with specific attention to paediatric applications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit