Current views on the pathogenesis of testicular germ cell tumours and perspectives for future research: highlights of the 5th Copenhagen Workshop on Carcinoma in situ and Cancer of the Testis

J Wolter Oosterhuis, Leendert H J Looijenga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

50 Citaten (Scopus)

Samenvatting

This review article highlights the most important contributions presented at the 5th Copenhagen Workshop on Carcinoma in situ and Cancer of the Testis, which was held in Denmark, August 29-31, 2002. The major themes that emerged at the meeting are critically discussed and perspectives for future research in this field are presented.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)280-9
Aantal pagina's10
TijdschriftAPMIS : acta pathologica, microbiologica, et immunologica Scandinavica
Volume111
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - jan. 2003
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Current views on the pathogenesis of testicular germ cell tumours and perspectives for future research: highlights of the 5th Copenhagen Workshop on Carcinoma in situ and Cancer of the Testis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit