Current views on the pathogenesis of testicular germ cell tumours and perspectives for future research: highlights of the 5th Copenhagen Workshop on Carcinoma in situ and Cancer of the Testis

J Wolter Oosterhuis, Leendert H J Looijenga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

49 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Current views on the pathogenesis of testicular germ cell tumours and perspectives for future research: highlights of the 5th Copenhagen Workshop on Carcinoma in situ and Cancer of the Testis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen