Cutaneous melanoma and sentinel lymph node biopsy

A. C.J. Van Akkooi, J. H.W. De Wilt, C. Verhoef, A. M.M. Eggermont

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1808-1809
Aantal pagina's2
TijdschriftAnnals of Surgical Oncology
Volume15
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - jun. 2008
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit