Cyclin A is a prognostic indicator in early stage breast cancer with and without tamoxifen treatment

R. Michalides, H. Van Tinteren, A. Balkenende, J. B. Vermorken, J. Benraadt, J. Huldij, P. Van Diest

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

9 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cyclin A is a prognostic indicator in early stage breast cancer with and without tamoxifen treatment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen