Cyclophosphamide versus ifosfamide for paediatric and young adult sarcoma patients

Marios Paulides, W. Stöhr, T. Langer, L. C.M. Kremer, E. C. Van Dalen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

4 Citaten (Scopus)

Samenvatting

This is the protocol for a review and there is no abstract. The objectives are as follows: Primary objective: To compare the possible effectiveness of cyclophosphamide with that of ifosfamide for paediatric and young adult patients with sarcoma. Secondary objectives: To determine possible effects of these agents on toxicities (including late effects) and quality of life.

Originele taal-2Engels
ArtikelnummerCD006300
TijdschriftCochrane Database of Systematic Reviews
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2006
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cyclophosphamide versus ifosfamide for paediatric and young adult sarcoma patients'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit