Cytogenetic Analysis of Ten Human Seminomas

Sérgio M.M.J. Castedo, Bauke De Jong, J. Wolter Oosterhuis, Raquel Seruca, Gerard J. te Meerman, A. Anke Dam, Heimen Schraffordt Koops

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

99 Citaten (Scopus)

Samenvatting

A cytogenetic analysis of ten seminomas has been carried out after direct harvesting of the tumor cells. Modal chromosome numbers ranged from 63 to 112. These numbers were in agreement with flow cytometric determination of the DNA content of the tumors. Eight tumors had at least one copy of an i(12p) among other chromosomal abnormalities. Two seminomas lacked the i(12p).

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)439-443
Aantal pagina's5
TijdschriftCancer Research
Volume49
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 15 jan. 1989
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cytogenetic Analysis of Ten Human Seminomas'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit