Cytogenetic analysis of the mature and immature teratoma components of a metastatic testicular nonseminomatous germ cell tumor

Willem E. de Graaff, Bauke de Jong, J. Wolter Oosterhuis, Jannie van Echten-Arends, Janneke Wiersema-Buist, Heimen Schraffordt Koops, Dirk Th Sleijfer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

8 Citaten (Scopus)

Samenvatting

A case is described in which the mature and immature teratoma components of metastases of the same testicular nonseminomatous germ cell tumor were karyotyped. The highly similar karyotypes of both components suggest that the phenotypic difference is predominately epigenetically determined.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)59-68
Aantal pagina's10
TijdschriftCancer Genetics and Cytogenetics
Volume57
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - nov. 1991
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cytogenetic analysis of the mature and immature teratoma components of a metastatic testicular nonseminomatous germ cell tumor'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit