Cytogenetic evidence that carcinoma in situ is the precursor lesion for invasive testicular germ cell tumors

J van Echten, R J van Gurp, M Stoepker, L H Looijenga, J de Jong, W Oosterhuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

40 Citaten (Scopus)

Samenvatting

A cytogenetic study of two cases of carcinoma in situ of the testis (CIS) and their adjacent invasive tumors, one a nonseminomatous germ cell tumor (NS) and one a seminoma (SE), revealed similarities in chromosomal pattern between the CIS and the invasive lesion in the same patient. These findings present for the first time cytogenetic evidence that CIS of the testis and its adjacent germ cell tumor are clonally related, which suggests that the CIS is indeed the precursor lesion of the invasive tumor.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)133-7
Aantal pagina's5
TijdschriftCancer genetics and cytogenetics
Volume85
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - dec. 1995
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cytogenetic evidence that carcinoma in situ is the precursor lesion for invasive testicular germ cell tumors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit