Cytogenetic studies of testicular germ cell tumors: pathogenetic relevance.

S. M. Castedo, J. W. Oosterhuis, B. de Jong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)101-106
Aantal pagina's6
TijdschriftRecent results in cancer research. Fortschritte der Krebsforschung. Progrès dans les recherches sur le cancer
Volume123
DOI's
StatusGepubliceerd - 1991
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit