Cytogenetic study of a combined germ cell tumor of the testis

Sérgio M.M.J. Castedo, Bauke de Jong, J. Wolter Oosterhuis, Raquel Seruca, Janneke Buist, Heimen Schraffordt Koops

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

14 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The cytogenetic findings in both components of a combined germ cell tumor of the testis are described. The only structural chromosomal abnormality in common was an i(12p).

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)159-165
Aantal pagina's7
TijdschriftCancer Genetics and Cytogenetics
Volume35
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 15 okt. 1988
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cytogenetic study of a combined germ cell tumor of the testis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit