Cytogenetic study of a nodular hyperplasia of the thyroid after irradiation for Hodgkin's disease

Eva van den Berg, Jasper J. van Doormaal, J. Wolter Oosterhuis, Bauke de Jong, Janneke Buist, Anne Marie Vos, Anke Dam, Albert Vermeij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

7 Citaten (Scopus)

Samenvatting

We describe cytogenetics of a case of nodular hyperplasia of the thyroid with papillary microcarcinoma following radiotherapy for Hodgkin's disease. The chromosomal pattern found was very heterogeneous with a clonal abnormality of chromosome 10, among others. Together with some recent data from the literature, this finding may point to an important role of chromosome 10 abnormalities in the pathogenesis of benign and malignant thyroid neoplasms.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)15-21
Aantal pagina's7
TijdschriftCancer Genetics and Cytogenetics
Volume53
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - mei 1991
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cytogenetic study of a nodular hyperplasia of the thyroid after irradiation for Hodgkin's disease'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit