Cytogenetics and outcome of infants with acute lymphoblastic leukemia and absence of MLL rearrangements

P. De Lorenzo, A. V. Moorman, R. Pieters, Z. E. Dreyer, N. A. Heerema, A. J. Carroll, S. P. Hunger, R. Harvey, C. L. Willman, M. Devidas, M. G. Valsecchi, C. J. Harrison

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

21 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)428-430
Aantal pagina's3
TijdschriftLeukemia
Volume28
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - feb. 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit