Cytogenetics as a tool in the histologic subclassification of chondrosarcomas

Trijnie Dijkhuizen, Eva van den Berg, Willemina M. Molenaar, J. Wolter Oosterhuis, Anke Dam, Janneke Wiersema, Heimen Schraffordt Koops, Bauke de Jong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

33 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Chondrosarcomas are a heterogeneous group of bone neoplasms of which the basic neoplastic tissue is cartilaginous. Frequently the histologic diagnosis and grading of chondrosarcomas is difficult and the histologic appearance does not always reflect the biologic behavior of these tumors. Therefore, it is important to find other parameters that can be of help in the proper diagnosing and grading of these neoplasms. To this end, we attempted to correlate the chromosomal pattern of chondrosarcomas to their histologic subtypes and grades. The cytogenetic analysis of two intermediate-grade chondrosarcomas of bone, and a review of the literature, are presented.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)100-105
Aantal pagina's6
TijdschriftCancer Genetics and Cytogenetics
Volume76
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - sep. 1994
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cytogenetics as a tool in the histologic subclassification of chondrosarcomas'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit