Cytogenetics of a case of osteosarcoma

Sérgio M.M.J. Castedo, Raquel Seruca, J. Wolter Oosterhuis, Bauke de Jong, Heimen Schraffordt Koops, J. Albertus Leeuw

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

20 Citaten (Scopus)

Samenvatting

We present the result of the cytogenetic study of a case of osteosarcoma that revealed a very complex karyotype with a modal chromosome number of 93 and several structural chromosomal abnormalities.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)149-151
Aantal pagina's3
TijdschriftCancer Genetics and Cytogenetics
Volume32
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - mei 1988
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cytogenetics of a case of osteosarcoma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit