Cytogenetics of a renal adenocarcinoma in a 2-year-old child

Bauke de Jong, Ineke M. Molenaar, J. Albertus Leeuw, Vera J.S. Idenberg, J. Wolter Oosterhuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

116 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Chromosomal abnormalities in a 2.4-year-old boy with renal adenocarcinoma (Grawitz tumor) are described. Renal adenocarcinoma is extremely rare in childhood, compared with nephroblastoma (Wilms' tumor). In all tumor cells the same 46,XY,t(X;1)(p11.2;q21.2) karyotype was found. This karyotype is compared with the cytogenetic descriptions of renal adenocarcinoma in adults.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)165-169
Aantal pagina's5
TijdschriftCancer Genetics and Cytogenetics
Volume21
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 15 mrt. 1986
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cytogenetics of a renal adenocarcinoma in a 2-year-old child'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit