Cytogenetics of the progression of adult testicular germ cell tumors

B de Jong, J van Echten, L H Looijenga, A Geurts van Kessel, J W Oosterhuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

16 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)88-95
Aantal pagina's8
TijdschriftCancer genetics and cytogenetics
Volume95
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - mei 1997
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit