Cytogenetics of thyroid follicular adenomas

Eva van den Berg, J. Wolter Oosterhuis, Bauke de Jong, Janneke Buist, Anne Marie Vos, Anke Dam, Bert Vermeij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

40 Citaten (Scopus)

Samenvatting

We present the results of a cytogenetic study of three cases of follicular adenoma of the thyroid. All three cases had a numerical strongly abnormal karyotype with most abnormalities (eg, +4 or +5, +7, +9, +12, +16) in common, possibly indicating that this cluster of abnormalities might be specific for follicular adenomas. For benign tumors, the three cases showed a remarkably abnormal karyotype. These cases are another example of benign tumors with chromosomal abnormalities that might be specific for follicular adenomas.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)217-222
Aantal pagina's6
TijdschriftCancer Genetics and Cytogenetics
Volume44
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - feb. 1990
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cytogenetics of thyroid follicular adenomas'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit