Cytokeratin subtypes and involucrin in squamous cell carcinoma of the vulva. An immunohistochemical study of 41 cases

Anca Ansink, Wolter J. Mooi, Greet Van Doornewaard, Harm Van Tinteren, A. Peter M. Heintz, Dagmar Ivanyi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

11 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cytokeratin subtypes and involucrin in squamous cell carcinoma of the vulva. An immunohistochemical study of 41 cases'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science