Cytomegalovirus colitis and immunotherapy

C. A.M. Van Wijk, M. L. Mearin, A. Van De Sluys Veer, P. M. Hoogerbrugge, H. T. Weiland, J. M.J.J. Vossen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)608-611
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition
Volume24
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - mei 1997
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit