Cytostatica resistentie in Acute Myeloïde Leukemie (AML): Vergelijking met Acute Lymfatische Leukemie (ALL) en tussen FAB-types

Ch M. Zwaan, G. J.L. Kaspers, R. Pieters, N. L. Ramakers-Van Woerden, M. L. Den Boer, M. M.A. Rottier, D. R. Huismans, K. Hählen, E. R. Van Wering, G. E. Janka-Schaub, U. Creutzig, A. J.P. Veerman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)115-116
Aantal pagina's2
TijdschriftTijdschrift voor Kindergeneeskunde
Volume68
Nummer van het tijdschriftSUPPL. 1
StatusGepubliceerd - 2000
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit