De gang van het onderzoek bij een patiënte die op cytologische gronden verdacht wordt van carcinoma colli uteri.

J. Janssens, J. W. Oosterhuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageThe course of studies in a patient suspected of having carcinoma of the uterine neck based on cytological examinations
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)2049-2050
Aantal pagina's2
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume123
Nummer van het tijdschrift48
StatusGepubliceerd - 1 dec. 1979

Citeer dit