De Greulich&Pyle-atlas voor het bepalen van de skeletleeftijd nog steeds bruikbaar in een hedendaagse Nederlandse blanke populatie

R. R. Van Rijn, M. H. Lequin, S. G.F. Robben, W. C.J. Hop, C. Van Kuijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

2 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Objective. To validate the use of the Greulich&Pyle atlas for determining skeletal age in a healthy contemporary Dutch white population. Design. Diagnostic evaluation study. Methods. In 278 Dutch white boys (mean age: 12.6 years; range: 5.0-19.5), and 294 Dutch white girls (mean age: 12.2 years; range: 5.2-19.9) radiographs of the left hand were scored by two investigators according to the Greulich&Pyle atlas. Participants and their parents or guardians gave informed consent. Results. The intra-observer coefficient of variation of duplicate assessment of skeletal age for the investigators was 2.4% and 1.5% respectively. There were no significant systematic differences between both observers with respect to variability and the agreement between the two was good. There was a strong significant correlation between skeletal and calendar age: rgirls = 0.974 and rboys = 0-979 (both p < 0.001). On average calendar age slightly preceded skeletal age by 1.7 months in girls and 3.3 months in boys (both p < 0.001). Conclusion. The Greulich&Pyle atlas still appears to be applicable in a contemporary Dutch white population.

Vertaalde titel van de bijdrageThe Greulich&Pyle atlas for determining the skeletal age can still be used in a contemporary Dutch white population
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)701-704
Aantal pagina's4
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume147
Nummer van het tijdschrift15
StatusGepubliceerd - 12 apr. 2003
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'De Greulich&Pyle-atlas voor het bepalen van de skeletleeftijd nog steeds bruikbaar in een hedendaagse Nederlandse blanke populatie'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit