Decrease in peripheral muscle strength and ankle dorsiflexion as long-term side effects of treatment for childhood cancer

Annelies Hartman, Cor Van Den Bos, Theo Stijnen, Rob Pieters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

71 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Decrease in peripheral muscle strength and ankle dorsiflexion as long-term side effects of treatment for childhood cancer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen