Deep sequencing of WNT-activated medulloblastomas reveals secondary SHH pathway activation

J. Bryan Iorgulescu, Jessica Van Ziffle, Meredith Stevers, James P. Grenert, Boris C. Bastian, Lukas Chavez, Damian Stichel, Ivo Buchhalter, David Samuel, Theodore Nicolaides, Anuradha Banerjee, Sabine Mueller, Nalin Gupta, Tarik Tihan, Andrew W. Bollen, Paul A. Northcott, Marcel Kool, Stefan Pfister, Andrey Korshunov, Arie PerryDavid A. Solomon

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

17 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)635-638
Aantal pagina's4
TijdschriftActa Neuropathologica
Volume135
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 apr. 2018
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit