Defects in the DNA mismatch repair system do not contribute to the development of childhood wilms tumors

Heidi Segers, Marry M. Van Den Heuvel-Eibrink, Ronald R. De Krijger, Rob Pieters, Anja Wagner, Winand N.M. Dinjens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Defects in the DNA mismatch repair system do not contribute to the development of childhood wilms tumors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen