Deficiency or inhibition of lysophosphatidic acid receptor 1 protects against hyperoxia-induced lung injury in neonatal rats

X. Chen, F. J. Walther, R. van Boxtel, E. H. Laghmani, R. M.A. Sengers, G. Folkerts, M. C. Deruiter, E. Cuppen, G. T.M. Wagenaar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

18 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Deficiency or inhibition of lysophosphatidic acid receptor 1 protects against hyperoxia-induced lung injury in neonatal rats'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen